Iedere student loopt tegen specifieke problemen aan, en studenten moeten vanuit het HBO en WO vaak aan verschillende voorwaarden voldoen. Statistiekbegeleider biedt twee typen begeleiding aan: Klassikale Begeleiding en Individuele Begeleiding.

De Statistiekklasjes en de SPSS workshops worden klassikaal gegeven in kleine groepen van ongeveer 4 tot 6 personen. Deze bestaan elk uit verschillende blokken van 3 uur, die beginnen bij de basis en steeds dieper op de stof ingaan. Wij raden iedere student ten zeerste aan bij de eerste klas of workshop te beginnen. Het blijkt dat de onderwerpen die hier besproken worden, essentieel zijn voor het begrijpen van de daaropvolgende klasjes en workshops en een goede samenvatting zijn van de benodigde basis. In totaal zijn er 4 vaste Statistiekklasjes en 3 vaste SPSS Workshops.

Daarnaast hebben we onze Individuele Begeleiding voor zowel Statistiek als SPSS. De begeleiding daarbij is volledig afgestemd op jouw persoonlijke vragen, tempo en andere behoeften. Hiervoor plannen we eerst een kennismakingsgesprek in om alles te bespreken en samen te bepalen wat het beste voor je is. Doorgaans spreken we wekelijks af om zo de volledige stof binnen afzienbare tijd onder de knie te krijgen en voldoende tijd uit te trekken om te oefenen. De afspraken zijn flexibel in te delen.

Gratis kennismakingsgesprek

Als je denkt dat onze Individuele Begeleiding iets voor jou is, dan beginnen we met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek van een half uur leren we elkaar kennen en wordt jouw opdracht of tentamen globaal doorgesproken. Als we een beeld hebben van waar je tegenaan loopt, bepalen we hoe je verder kunnen helpen. In dit gesprek kun jij ook alle specifieke eisen die er vanuit jouw opleiding aan de opdracht gesteld worden kenbaar maken, en je individuele situatie en wensen met ons bespreken. Als je besluit van onze begeleiding gebruik te maken, kijken we samen met jou hoe we deze begeleiding het beste in kunnen delen. We kunnen je na dit gesprek uiteraard ook aanraden deel te nemen aan de SPSS workshops of de Statistiek klasjes.

Gratis adviesgesprek

Gedurende de begeleiding hangt het natuurlijk helemaal af van waar jij tegen aanloopt en in welk tempo je wilt en kunt gaan. In het algemeen spreken we per week 1 of 2 consults af om de onderdelen te behandelen, je resultaten te bespreken of voor extra uitleg als je vast zit. Vaker of minder vaak kan ook natuurlijk. Sommige studenten hebben behoefte aan een stok achter de deur en dus meer concrete afspraken en een duidelijke planning: ook dat is mogelijk.

 

Verdere uitleg van onze werkwijze per begeleidingsvorm

Individuele Begeleiding Statistiek

Heb je dit studieblok een lastig statistiek tentamen? Dan starten we de Individuele Begeleiding eerst met het samen doornemen van je tentamenstof en colleges. We delen het geheel op in behapbare onderdelen en maken een goede planning. Zo krijgen we per consult een onderdeel waar we ons helemaal op kunnen richten, en kunnen we direct beginnen met het eerste onderdeel.

In elk consult leggen we eerst de theorie uit aan de hand van onze sheets en makkelijke voorbeelden. Als je dat in de vingers hebt, pakken we de belangrijkste onderdelen van je colleges erbij en vertalen deze naar een begrijpelijk verhaal. Hierna gaan we oefenen met sommen die aansluiten op wat we net besproken hebben. We sturen je aan waar het nodig is, maar laten je zeker ook zelf nadenken: na onze uitleg vertel jij zelf hoe je aan de goede oplossing denkt te komen. Nadat je de oefensommen zelf hebt gemaakt, bespreken we de resultaten en geven je bruikbare feedback totdat alles volledig duidelijk voor je is.

Dit alles doen we in jouw tempo. Daarnaast passen we de inhoud volledig aan op wat jij dient te weten en wat er van je gevraagd wordt door je docent of onderwijsinstelling. Als je statistiek eenmaal begrijpt, is het een kwestie van veel en goed oefenen. Vaak heb je tijdens je colleges al een hoop sommen en oefeningen gekregen, dus daar kan je thuis mee aan de slag. Aan het begin van de volgende afspraak kunnen we hierop terugkomen. Als jij het ene onderwerp voldoende beheerst, gaan we verder met het volgende onderdeel. Zo gaan we alle onderdelen af totdat de volledige stof behandeld is.

De afspraken zijn flexibel in te delen. Aan het einde van de begeleiding bekijken we oefententamens van voorgaande jaren, om alles nog eens te herhalen en de puntjes op de i te zetten. Uiteindelijk ben je goed voorbereid en kun je zelfverzekerd het tentamen ingaan!

 

 

Individuele Begeleiding SPSS

Moet je met SPSS werken en heb je het programma nog nooit gezien, of kom je er gewoon niet uit? Tijdens onze Individuele Begeleiding helpen wij jou in je eigen tempo met het zelfstandig aanpakken van opdrachten. We bekijken allereerst samen wat er precies van je verwacht wordt en delen het geheel op in behapbare onderdelen in. Zo krijgen we per consult een onderdeel waar we ons helemaal op kunnen richten. Na het aanbrengen van structuur en het maken van een overzichtelijke planning kunnen we direct beginnen met het eerste onderdeel.

Eerst moeten we ervoor zorgen dat jij begrijpt waar je mee bezig bent. Het is dan ook noodzakelijk je geheugen even op te frissen over de belangrijkste aspecten van statistiek. Ook geven we je een korte uitleg van de basisprincipes van SPSS. Dit moet je goed in de vingers hebben alvorens je statistische analyses met het programma uit kunt voeren. Denk aan het op de juiste manier invoeren en weergeven van je data, het opschonen ervan, het aanmaken van nieuwe of het hercoderen van bestaande variabelen, en het controleren van de assumpties die bij jouw analyse horen. Ook zullen de beschrijvende statistieken aan bod komen. Uiteindelijk werken we toe naar de keuze van de juiste analyse en het begrijpen van hoe die werkt. We leggen de verschillende opties die je kunt aanvinken uit en behandelen vervolgens alle bijbehorende tabellen en resultaten in de output. Als laatste vertellen we hoe je het beste je resultaten kunt weergeven in je verslag of presentatie.

Met behulp van een door ons gemaakte dataset en enkele gerichte opdrachten oefenen we elke keer om het geleerde in praktijk te brengen. Hierna kun je thuis aan de slag en stoeien met je eigen opdrachten. Als je dat geprobeerd hebt, kom je vervolgens bij ons terug en krijg je alle bruikbare feedback om het volledig te begrijpen. Door goed te oefenen zal je zien dat het allemaal best wel mee valt en kun je uiteindelijk je opdracht met een gerust hart in te leveren.

Voor onze statistiek klasjes hebben we een vast programma ontwikkeld, dat is op te delen in 5 blokken van ieder 3 uur. Een overzichtelijk programma vind je hier, en begint bij de broodnodige basis van statistiek en gaat daarna dieper in op de belangrijkste theorieën en veelgebruikte technieken die in je tentamen gevraagd kunnen worden. Het is belangrijk om bij het eerste blok te beginnen, maar uiteraard kun je zoveel blokken volgen als je zelf wil. Bij uitzondering kun je, mits je kunt aantonen de basiskennis al te bezitten, instromen in je in één van de latere blokken.

Stoomcursus Statistiek

Wij bieden een uitgebreide stoomcursus statistiek aan, zeer nuttig als voorbereiding op je tentamen om de puntjes op de i te zetten! De stoomcursus zal bestaan uit 2 of 3 blokken van elk 3 uur statistiek, waarin de deelnemers op een interactieve manier de stof helemaal eigen maken. Meld je samen met tenminste 3 andere studenten aan voor de stoomcursus statistiek en bepaal zelf de inhoud, het tempo en de dagdelen waarop jullie bijgespijkerd willen worden. Op verzoek kan ook een 4e blok van 3 uur toegevoegd worden, om zo nog meer zekerheid in te bouwen.

SPSS Workshops

Onze SPSS workshops zijn erop gericht om je alle noodzakelijke kennis van SPSS bij te brengen. We verzorgen 3 opeenvolgende Workshops van ieder 3 uur, die steeds een niveau dieper op het programma en de analyses in zullen gaan. Deze 3 sessies geven je een goed beeld van hoe je SPSS-opdrachten of de data-analyses voor je scriptie kunt uitvoeren. Hier vind je een overzicht van wat er in de workshops behandeld zal worden.

 

Wil je ook snel aan de slag? Vul dan het contactformulier in, zodat wij zo snel mogelijk een afspraak voor de kennismaking kunnen inplannen!

 

De ervaring van Sophie (Geneeskunde)

Concreet, persoonlijk en praktische inleiding in de wereld die SPSS heet. Stijn past de snelheid en het niveau van uitleg naadloos aan op je eigen niveau en achtergrond, en gebruikt zeer toepasselijke en beeldende voorbeelden. En daarbij: prettig in de omgang en zeer toegankelijk.