al meer dan 7 jaar

één op één statistiek- en SPSS begeleiding

5000+ studenten

ondersteund bij (af)studeren

97,8%

slagingspercentage van onze studenten

SPSS cursus

SPSS cursus nodig? SPSS is één van de grootste struikelblokken tijdens je studie. Volg dus net als andere geslaagde studenten onze SPSS cursus zodat jij ook verder kan!

Met welke vragen gaan we aan de slag

De SPSS cursus is er om jou kennis te laten op doen over specifieke onderwerpen van SPSS. Tijdens cursus worden de verschillende onderdelen één voor één behandeld en uitgelegd.  De begeleider gaat proactief met jou aan de slag zodat jij begrijpt wat je aan het doen bent.

  • Wanneer voer je welke toets uit?
  • Hoe voer ik de t-test/anova’s/regressies uit?
  • Hoe interpreteer je de output van SPSS?
  • Hoe check in de assumpties en de betrouwbaarheid van mijn dataset?
  • Hoe kan ik data splitten?
  • Hoe zit dat nu met compute, recode into same of into different?

Als je er gewoon helemaal niks van het hele programma begrijpt en je hoofd op error schiet als de woorden SPSS alleen al hoort is dit uitermate geschikt voor jou 😊!

Locatie

De begeleiding vindt plaats bij ons op kantoor of online. Wat jou het beste uitkomt!

Individueel of in een groep

De SPSS cursus kan zowel individueel of in groepen worden gegeven. Neem contact met ons op om te kijken wat er mogelijk is!

De SPSS begeleider

Onze begeleiders zijn naast kundig toegankelijk voor jou. Dit betekent dat zij erop gericht zijn jou op je gemak te stellen zodat jij vrij bent om te vragen naar alles wat jij nog niet begrijpt zonder je daarbij opgelaten te voelen.

Hoe gaat de SPSS cursus in zijn werk?

De SPSS cursus is erop gericht jouw kennis over SPSS te ontwikkelen in de gebieden die nodig zijn. Daarom wordt aan het begin van de SPSS cursus ook samen besproken welke onderwerpen worden wanneer worden behandeld en ga je aan de slag!

Wanneer wordt er wat behandeld?

SPSS workshops 1

Het doel in de 1e Workshop is om vertrouwd te raken met het programma. We leren je daarna hoe je het programma moet gebruiken; de belangrijkste aspecten van de Data view en Variable view komen aan bod. Ook kijken we naar het op de juiste manier invoeren en opschonen van je data. Daarnaast behandelen we de beschrijvende statistieken en laten we zien hoe de belangrijkste assumpties gecontroleerd moeten worden. Deze voorkennis is broodnodig, voordat je je analyses kunt uitvoeren.

SPSS workshops 2

In de 2e workshop gaan we in op de verschillende toetsen die gebruikt worden om het verband tussen twee variabelen aan te tonen. Denk aan de verschillende T-toetsen, een Chi-kwadraat toets, de correlatie of een enkelvoudige regressieanalyse. Na het volgen van de eerste 2 sessies zal je zien dat je het programma eindelijk al goed begrijpt en kan je zelfstandig de meeste opdrachten maken en een simpele kwantitatieve analyse uitvoeren.

SPSS workshops 3

De 3e Workshop behandelt de echt geavanceerde technieken en de invloeden van meerdere variabelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een meervoudige regressieanalyse, een AN(C)OVA met interactie-effecten, de factoranalyse of een logistische regressieanalyse. Uiteraard leggen we je niet alleen uit hoe je deze toetsen moet uitvoeren, maar bespreken we ook uitgebreid alle SPSS-output en grafieken.

Heb je nu hulp nodig?

Wij vinden het leuk om met je in contact te komen! Wees dus geen vreemde en gebruik het onderstaande contactformulier. We nemen binnen 24 uur contact met je op via de telefoon of mail om opties te bespreken.
  • Beschrijf hier kort waar je mee vast loopt