Type 1 en Type 2 Fout

Wat houden de type 1 en type 2 fout in?

Bij het toetsen van hypotheses kunnen we of nulhypothese verwerpen en de alternatieve aan te nemen, of we vinden onvoldoende bewijs tegen de H0 en mogen deze niet verwerpen. Stel dat uit resultaten blijkt dat de H0 verworpen moet worden, dan gaan we er meestal van uit dat het verwerpen van de H0 ook inderdaad de juiste beslissing is. Echter kan er toch een fout worden gemaakt.

Er kunnen zelfs twee soorten fouten worden gemaakt bij het toetsen van hypotheses. Enerzijds is dit de type 1 fout. De type 1 fout houdt in dat we de H0 verwerpen, maar dat de H0 eigenlijk waar was. We hebben de Ho dus ten onrechte verworpen. Anderzijds kan uit de resultaten blijken dat de H0 niet verworpen mag worden. Het kan zijn dat dit een juiste beslissing is, maar er kan ook een fout zijn gemaakt omdat de H1 eigenlijk waar was. Deze fout heet de type 2 fout. Hierbij wordt vergeten de H0 te verwerpen en nemen we hem dus onterecht aan. In de onderstaande tabel staan de 4 mogelijke situaties weergegeven die we kunnen hebben bij het toetsen van hypotheses.

 

Tabel type 1 en type 2 fout

H0 Niet Verwerpen H0 Verwerpen
H0 Waar = Juiste beslissing Type 1 fout
H0 Niet Waar Type 2 fout = Juiste beslissing= Power

 

Voorbeeld

Stel dat je in Nederland je rijbewijs wil gaan halen. We gaan er standaard van uit dat iemand niet goed genoeg kan rijden en geven alleen het rijbewijs als diegene bewijst goed genoeg te kunnen rijden. Je hebt hierover dus de volgende twee hypotheses:

H0 = Je kan niet goed genoeg rijden

H1 = Je kan wel goed genoeg rijden

 

In het eerste geval hebben we het idee dat iemand goed genoeg kan rijden. We verwerpen dan de H0 en nemen de H1 aan: iemand krijgt het rijbewijs. Nu blijkt echter dat deze persoon toch niet goed genoeg kan rijden en een gevaar op de weg is. We hebben een type 1 fout gemaakt. De H0 is ten onrechte verworpen, want deze persoon kan toch niet goed genoeg rijden en had niet het rijbewijs moeten krijgen.

In het tweede geval hebben we het idee dat iemand niet goed genoeg kan rijden. Op basis van het rijexamen zakt deze persoon en geven wij hem of haar geen rijbewijs. Nu blijkt dat deze persoon toch goed genoeg kan rijden om het rijbewijs te verdienen. We hebben ten onrechte de H0 niet verworpen en dus een type 2 fout gemaakt!

Vooral de berekening van de type 2 fout wordt als ingewikkeld beschouwd. Hiervoor moet je kennis hebben van de normale verdeling, kritieke waardes en Z-scores. Een handige tip is om het goed uit te teken!