Significantie

Echt of toeval?

Significantie is een belangrijke term in de statistiek. Significantie geeft aan of iets ‘echt’ is. Bestaat een effect werkelijk, of is het ontstaan door toeval?

95% regel

De meest gehanteerde regel ten aanzien van significantie is de 95% regel. Dit betekent dat wanneer we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat een effect niet ontstaan is door toeval, we mogen aannemen dat het effect werkelijk bestaat. We staan dus 5% kans op toeval toe.

Afwijkingen van de 95% regel

Soms wordt van deze 95% regel afgeweken. Een voorbeeld hiervan is het testen van vliegtuigen op veiligheid. Als we deze vliegtuigen laten opstijgen met 95% zekerheid dat deze niet zal neerstorten, dan is er dus nog steeds 5% kans dat deze wel zal verongelukken. Dit is natuurlijk veel te veel. In dit soort gevallen wordt dan bijvoorbeeld de regel gehanteerd dat met een zekerheid van 99% gezegd moet kunnen worden dat het effect waar is, of in dit geval; dat de vliegtuigen veilig zijn.

Significantie in SPSS

SPSS maakt het mogelijk om snel te kunnen zien of een effect significant is of niet. We vinden de significantie onder het kopje ‘Sig.’. Sig betekent ‘de kans dat de nulhypothese waar is.’ Een sig van .80 houdt in dat er 80% kans is dat de nulhypothese waar is. Er is dus 20% kans dat de alternatieve hypothese waar is. Er is geen sprake van een significant effect, de nulhypothese mag dus niet verworpen worden. Een sig van bijvoorbeeld .03 houdt in dat er 3% kans is dat de nulhypothese waar is en 97% dat de alternatieve hypothese waar is. We kunnen dan dus met meer dan 95% zekerheid zeggen dat de alternatieve hypothese waar is. Er is sprake van een significant effect!

– Sig >.05 = Het effect is niet significant.

– Sig ≤..05 = Het effect is wel significant!