al meer dan 7 jaar

één op één statistiek- en SPSS begeleiding

5000+ studenten

ondersteund bij (af)studeren

97,8%

slagingspercentage van onze studenten

Wat houdt een Normale Verdeling in?

Een normale verdeling is de meest voorkomende continue verdeling. Voorbeelden van normaal verdeelde variabelen zijn lengtes, gewichten, maar ook bijvoorbeeld scores op een test. Een normale verdeling laat zien dat bijvoorbeeld de meeste mensen rond een bepaald gemiddelde scoren. Hoe verder je van het gemiddelde af komt, hoe minder mensen zo’n afwijkende waarde hebben gescoord.

Voorbeeld

Denk eens aan tentamencijfers. Meestal is het zo dat deze normaal verdeeld zijn. Het grootste deel van de mensen scoren rond een 6 of 7, dan zijn er wat mensen die een 8 of 9 halen en een beperkt aantal uitblinkers die tienen scoren. Anderzijds zijn er natuurlijk ook mensen die een 4 of 5 halen en een klein aantal mensen die een 1 of 2 scoren.

Emperical Rule

Uit de normale verdeling is veel informatie te halen. Ten eerst is het gemiddelde af te lezen. Deze is precies in het midden te vinden, onder de noemer μ (spreek uit ‘mu’). Daarnaast is sigma (‘σ’) een belangrijke component van de normale verdeling. Dit is de maat van spreiding. Studenten kunnen met hun tentamencijfer dichtbij het gemiddelde zitten, maar hier ook ver van afwijken. Hoe en hoeveel mensen afwijken is goed af te lezen wanneer de Empirical Rule begrepen wordt. De Empircal Rule houdt het volgende in:

  • Ongeveer 68% van de waarden liggen binnen één standaarddeviatie van het gemiddelde. Enerzijds -1 standaardafwijking en anderzijds +1 standaardafwijking .
  • Ongeveer 95% van de waarden liggen binnen twee standaardafwijkingen van het gemiddelde. Wederom enerzijds -2 afwijkingen aan de ene kant en +2 afwijkingen aan de andere kant.
  • Ongeveer 99,7% van de waarden liggen binnen drie standaardafwijkingen van het gemiddelde. Hierbij geldt enerzijds -3 afwijkingen en anderzijds +3 afwijkingen.

Onderstaande afbeelding visualiseert dit:

Afbeeldingsresultaat voor normaal verdeling 68%

Hoe kunnen wij je verder helpen met een normale verdeling?

Lees over wat wij voor jou kunnen betekenen op gebied van persoonlijke begeleiding. Of check onze feedback mogelijkheden! Je kan natuurlijk ook eerst kijken wat de ervaringen zijn van eerdere studenten die door ons zijn geholpen bij het afstuderen. Lees hier de reviews! Of Lees hier over onze werkwijze.

 

 

Heb je nu hulp nodig?

Wij vinden het leuk om met je in contact te komen! Wees dus geen vreemde en gebruik het onderstaande contactformulier. We nemen binnen 24 uur contact met je op via de telefoon of mail om opties te bespreken.
  • Beschrijf hier kort waar je mee vast loopt