Interactie-effect / Moderatie-effect

Wat is een interactie-effect?

In de statistiek zijn er onafhankelijke variabelen en afhankelijke variabelen, waarbij de onafhankelijke variabele de afhankelijke variabele kan beïnvloeden. Wanneer een onafhankelijke variabele inderdaad invloed blijkt te hebben op een afhankelijke variabele is er sprake van een hoofdeffect.

Er kan ook gekeken worden naar de effecten van meerdere onafhankelijke variabelen. Dan kan het voorkomen dat er een interactie-effect wordt gevonden. Interactie of wisselwerking is een wederkerige invloed tussen bijvoorbeeld personen of zaken. In de statistiek kan zo’n wisselwerking tussen verschillende variabelen bestaan. Er is sprake van interactie als het effect op de afhankelijke variabele van een onafhankelijke variabele afhangt van de waarde van een andere onafhankelijke variabele. Dit klinkt ingewikkeld, maar je kan het zien als een soort “turbo-effect”.

 

Voorbeeld

Stel dat we de effecten van motivatie en intelligentie op het tentamencijfer onderzoeken. We verzamelen hierover data en uit de resultaten blijken twee hoofdeffecten van motivatie en intelligentie apart:

– Wanneer iemand erg gemotiveerd is, is het waarschijnlijk dat dit ertoe zal leiden dat deze persoon een hoger tentamencijfer zal halen dan iemand die helemaal niet gemotiveerd is.

– Wanneer iemand erg intelligent is, is het waarschijnlijk dat dit ertoe zal leiden dat deze persoon een hoger tentamencijfer zal halen dan iemand die niet erg intelligent is.

 

Naast twee hoofdeffecten wordt er ook een interactie-effect tussen motivatie en intelligentie op het tentamencijfer gevonden. Hierbij hangt het effect van intelligentie op het tentamencijfer af van de motivatie van de student:

– Wanneer iemand erg intelligent is, maar ook zeer gemotiveerd, dan ontstaat er een turbo-effect, waardoor deze persoon een zeer hoog tentamencijfer haalt.

– Anderzijds kan het ook zo zijn dat iemand een lage intelligentie heeft en ook nog eens totaal niet gemotiveerd is, waardoor deze persoon een zeer laag tentamencijfer haalt.