Wat leer je tijdens een statistiek klasje

Voor onze statistiek klasjes hebben we een vast programma ontwikkeld, dat is op te delen in 3 blokken van ieder 3 uur. Het programma begint bij de broodnodige basis van statistiek en gaat daarna dieper in op de belangrijkste theorieën en veelgebruikte technieken die in je tentamen gevraagd kunnen worden.

Mocht je samen met je klasgenoten specifieker op een bepaald onderwerp in willen gaan dan kan dit natuurlijk ook. Hierdoor kunnen we klasjes helemaal laten voldoen aan jouw wensen en aan de eisen van de opleiding.

Je kunt je voor een klasje aanmelden samen met tenminste nog 3 mede studenten. Statistiekbegeleider consulteert helaas niet onderling tussen losse aanmeldingen. Wil jij samen met een groepje klasgenoten een statistiekklasje bij ons volgen om er zeker van te zijn dat jij je statistiek tentamens haalt? Meld je dan nu aan via contactformulier.

Ervaring van andere studenten bij statistiekbegeleider

De ervaring van Mylou (Pedagogische Wetenschappen, UvA)

Ik heb samen met 5 studiegenootjes statistiek bijles gehad van Fabian. Fabian wist alles met geduld uit te leggen en hierdoor heeft hij duidelijkheid kunnen scheppen in de (voor ons) wirwar van statistische toetsen. Mede hierdoor heb ik het tentamen in één keer gehaald. Ook buiten de bijlessen om heb ik hard gestudeerd maar zonder de bijlessen had ik het vak nooit in één kunnen kunnen halen. Ik ben blij dat ik de bijlessen heb gevolgd!

 De blokken statistiekbegeleiding

Blok 1: Basisniveau statistiek

is van basisniveau en is er volledig op gericht om je de beginselen van statistiek bij te brengen. Je kan dit goed zien als een verkorte stoomcursus waarin de essentie van beschrijvende statistiek op een overzichtelijke manier wordt uitgelegd en aan de hand van makkelijke voorbeelden begrijpelijk wordt gemaakt. Daarna gaan we verder op de beginselen van referentiële statistiek, wat ervoor zorgt dat je al inzicht krijgt in de verbanden tussen variabelen en enkele eenvoudige statistische conclusies kunt trekken.

 

Blok 2: Gemiddeld niveau statistiek

is van gemiddeld niveau en gaat verder in op de stof. Dit blok van ook 3 uur sluit aan bij het niveau van tweede- en derdejaars bachelor studenten. De meest gebruikte technieken worden ontleed en op een duidelijke manier verteld. Na het volgen van dit blok kun je de meest gangbare toetsen begrijpen en uitvoeren en zou je in staat moeten zijn om je eigen analyses al te doen. Ook wordt het belang van de verschillende assumpties uitgebreid behandeld.

 

Blok 3: Gevorderd niveau statistiek

Het gevorderd niveau tenslotte, gaat nog dieper op de stof in en richt zich voornamelijk op de meer geavanceerde technieken die gebruikt kunnen worden. Te denken valt aan multivariate toetsen als factoriele ANOVA’s en moderatie- of mediatie-analyses, of technieken als factoranalyse of survivalanalyse. Uiteraard is het programma flexibel in te delen en zullen een ieder’s wensen zoveel mogelijk gevolgd worden.

 

Alle onderwerpen uit Colleges

In totaal zullen we vrijwel dezelfde onderwerpen behandelen als in je college, alleen dan in begrijpelijke taal uitgelegd zodat je snel de stof in de vingers hebt. Daarnaast werken we in klasjes van slechts 4 tot 8 personen, waarin we studenten van hetzelfde niveau zoveel mogelijk bij elkaar plaatsen zodat iedereen het tempo kan volgen. Uit onze grote database van actuele tentamenvragen selecteren we oefeningen die goed op de leerstof aansluiten, zodat je de juiste vaardigheden aanleert en voldoende zelfvertrouwen opdoet om je eigen tentamen te maken.

Wil je graag begeleiding vul dan ons contactformulier in!