Onze statistiekklasjes zijn opgedeeld in 5 blokken van elk 3 uur. We beginnen bij de basis van statistiek in blok 1 en gaan in de daaropvolgende blokken steeds dieper in op de stof. Hieronder vind je een globaal overzicht van de onderwerpen die aan bod komen in elk van de blokken. Uiteraard is dit een globale indeling van de klasjes. Het programma kan worden afgestemd op specifieke wensen en aangepast worden aan het tempo van de deelnemers.

* Je kunt je alleen aanmelden samen met tenminste nog 3 mede studenten. Statistiekbegeleider consulteert niet onderling tussen losse aanmeldingen.

Blok 1 Basisniveau

In het eerste blok behandelen we het doel van statistiek. We kijken we naar de verschillende meetniveaus, variabelen en beschrijvende statistieken. Ook komt kansverdeling, binominale verdeling en de normale verdeling aan bod. Je leert wat Z-scores zijn en hoe je de tabel met bijbehorende kansen moet gebruiken en interpreteren. We leggen ook het belangrijke schema uit aan de hand waarvan je beslists welke toets je moet uitvoeren. Aan het einde sluiten we af met enkele oefensommen uit tentamens. Benieuwd naar een voorbeeld van een oefententamen? Klik hier!

Blok 2 Gemiddeld niveau

In het tweede blok kijken we allereerst naar de verschillen tussen gemiddelden en proporties, komen de steekproevenverdeling en standaard error aan bod en gaan we in op betrouwbaarheidsintervallen. Daarna ligt de focus op het opstellen (eenzijdig vs. tweezijdig) en toetsen van hypotheses. We beginnen bij de basis met de Z-toets voor proporties en de one-sample T-toets voor één groep, en toetsen deze aan de hand van een vast stappenplan, zodat je de juiste conclusie leert trekken. Hierna gaan we over op de overige T-toetsen, die verschillen tussen twee gemiddelden analyseren. Aan het einde sluiten we af met de uitleg van de type 1- en type 2 fouten en bespreken we enkele oefensommen.

Blok 3 Gemiddeld niveau

In het derde blok leggen we de Chi-2 toets voor categorische variabelen uit. We behandelen de correlatie tussen twee variabelen die op schaalniveau gemeten worden en gaan uitgebreid in op de enkelvoudige regressieanalyse. Ook gaan we in op de non-parametrische toetsen en doen we weer enkele oefensommen om een goed idee te krijgen van hoe de stof op je tentamen gevraagd kan worden.

Blok 4 Gemiddeld niveau

In het vierde blok komt de meervoudige regressieanalyse aan bod en controleren we de bijbehorende assumpties. Ook wordt uitgelegd wat dummy-variabelen zijn en hoe ze terugkomen in een regressieanalyse. Hierna zal de variantieanalyse oftewel de ANOVA behandeld worden. We leggen duidelijk de bijbehorende theorie uit en toetsen zowel voor hoofdeffecten als interactie-effecten. Ook kijken we naar de covariantie en controleren de assumpties die voor de ANOVA gelden. Uit onze database met oefensommen selecteren we een paar goede voorbeelden. We eindigen weer met enkele passende oefensommen.

Blok 5 Gevorderd niveau

Het vijfde en laatste blok behandelt de wat lastigere stof zoals de logistische regressieanalyse, MANOVA en Repeated Measures ANOVA. Dit zal voor de meeste bachelor studenten buiten de standaard tentamenstof liggen, maar is interessant voor studenten die meer willen weten en behulpzaam voor master studenten die de technieken voor hun opleiding moeten kunnen toepassen.