al meer dan 7 jaar

één op één statistiek- en SPSS begeleiding

5000+ studenten

ondersteund bij (af)studeren

97,8%

slagingspercentage van onze studenten

Wat studenten van ons vonden:

Anonieme student

Voor mijn studie psychologie moest ik een binaire logistische regressie doen met als methode stepwise backwards LR. Aangezien dit voor mij geheel nieuwe materie was, wist ik niet zo goed hoe ik de scores moest interpreteren. Ik kwam met behulp van het handboek SPSS heel ver, maar niet ver genoeg. De afstudeerbegeleider heeft in hele klare Jip en Janneke taal uitgelegd wat een log is, hoe een binaire logistische regressie werkt en wat de uitkomsten betekenen. Hij maakte veel tekeningetjes wat het allemaal nog helderder en inzichtelijker maakte. Hij heeft mij wat algemene kennis bijgebracht over SPSS en het is mij, na vijf jaar, eindelijk duidelijk geworden wanneer ik welke toets moet gebruiken. Daarnaast hebben wij samen wat nieuwe berekeningen kunnen doen. Ik ben nu mijn resultatensectie aan het schrijven en merk dat ik ook echt snap wat ik schrijf! Ik vond het erg prettig. We hebben hard gewerkt. De begeleider heeft antwoord gegeven op mijn vragen en voelde precies aan wat ik nog dieper uitgelegd moest krijgen om het echt goed te kunnen begrijpen.

begeleider:Arie
Psychologie

Stephanie

Ik studeer Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Inholland
Vanuit mijn opleiding kreeg ik onvoldoende inhoudelijke richtlijnen en begeleiding bij het schrijven van een scriptie. Ik heb zelf geen ervaring met het schrijven van een scriptie en zat met een grote deadline. Voor hulp heb ik Afstudeerbegeleider ingeschakeld. Zij hebben mij op weg geholpen door mij te laten nadenken en laten begrijpen waar het om gaat bij het schrijven van een scriptie. Ik heb tips gekregen en mijn werk is inhoudelijk en op structuur nagekeken. Ik ben tevreden over het resultaat en de snelheid waarmee ik geholpen ben.
Ik kijk erop terug als een goede investering en het contact was prettig omdat mijn begeleider betrokken was. Ik raad het daarom ook iedereen aan die het lastig vindt om een scriptie te schrijven en hierin nauwelijks ondersteund wordt vanuit school!

begeleider:Sarah
Hogeschool Inholland
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Miriam

Ik doe een master in Health Professions Education en liep vast bij een statistiekopdracht die op korte termijn moest worden ingeleverd. Het ging om het uitvoeren van een multipele regressie analyse. Afstudeerbegeleider heeft mij individuele ondersteuning geboden bij mijn opdracht. Ik heb informatie gekregen bij de verschillende stappen van de analyse. Dit zorgde voor beter begrip en verduidelijking van de opdracht. Ik kon de opdracht daardoor zelfstandig beter uitwerken. Het contact was prettig en op maat; het belangrijkste voor mij was de gezamenlijke ‘check’ van het proces met een deskundige, waardoor ik wist dat ik op de goede weg zat.

begeleider:Suzanne
master Health Professions Education

Ramon

Ik studeer Small Business and Retail Management, de duale variant via Albert Heijn Ahold. Mijn scriptie was afgekeurd. Om er voor te zorgen dat ik snel de herkansing ging halen, heb ik extra hulp ingeschakeld. Ik had dit nodig zodat ik meer druk had om er aan te werken en het meteen goed zou verbeteren. Afstudeerbegeleider heeft mij globale feedback gegeven op de onderdelen die al voldoende waren en diepgaande feedback gegeven op de onderdelen die onvoldoende waren. Er is zeer uitgebreid feedback gegeven waardoor ik de inhoud van mijn scriptie kon uitbreiden en de kwaliteit van mijn scriptie kon verhogen. Het resultaat was dat alle feedback uit de beoordeling is verwerkt in mijn scriptie, er meer structuur en diepgang aanwezig is en een uiteindelijke beoordeling met een voldoende. Ik ben zeer tevreden over de begeleiding. Wij hebben efficiënt samengewerkt en de juiste prioriteiten gesteld. Door naar elke keer de wensen en verwachtingen uit te spreken is alles precies gelopen zoals ik mij had voorgesteld. De communicatie onderling was prettig en afspraken werden goed nagekomen. Het kon wat mij betreft niet beter.

begeleider:Bobby
Small Business and Retail Management

Daphne

Wat was er aan de hand toen je bij afstudeerbegeleider kwam?
Ik ben bij afstudeerbegeleider terecht gekomen omdat ik veel moeite had met het halen van
een statistiektentamen. Na een aantal hertentamens was ik er klaar mee en besloot hulp te zoeken. Bij Afstudeerbegeleider hebben ze mij geholpen om echt daadwerkelijk te begrijpen waar je het over hebt bij statistiek. Aangezien ik een student ben aan de hogere hotelschool, krijgen wij echt alleen de basis principes van het vak, maar dit moet je wel goed kunnen beheersen. Ik heb in totaal vier sessies gehad en in deze sessies zijn we weer bij het begin begonnen en hebben we dit langzaam uitgebreid. Uiteindelijk voelde ik mij veel zekerder over mijn kennis en zo ging ik ook mijn tentamen in. Ik heb inmiddels mijn cijfer terug gekregen en waar ik de eerste keer ben begonnen met een 1.5, naar een 2,
naar een 4, ben ik nu geëindigd met een 8.1! Ik vond het erg fijn om één op één begeleiding te krijgen, in een meer relaxte omgeving waar je alles drie keer kunt vragen zonder dat je begeleider daar gek van wordt. Er word echt tijd voor je genomen.

begeleider:Suzanne

Canan

Ik wist niet hoe ik de resultaten van de enquêtes moest verwerken en of mijn resultaten wel klopten met de hoofdvraag en deelvragen. Afstudeerbegeleider heeft mij geholpen bij het analyseren van mijn resultaten. Ook hebben we mijn deelvragen anders geformuleerd zodat het klopte met de enquête vragen en de resultaten. Ik ben zo goed opgevangen. Ik kon mijn begeleiding ook na de consulten per mail bereiken en hij reageerde gelijk. Ik ben erg blij met Afstudeerbegeleider, ik wou dat ik ze eerder had gevonden, zonder hen had ik het niet gered.

begeleider:Peter

Karin

Ik liep vast met een onderzoek voor de module diagnostiek van mijn opleiding HBO Toegepaste Psychologie, waarbij statistische analyses een onderdeel vormden. Ik heb van Afstudeerbegeleider hulp gekregen bij het opstellen van de juiste hypotheses en de keuze van statistische analyses passende bij het onderzoek. Ik heb tips gekregen over het opstellen van digitale enquêtes met Survey Monkey. Mijn begeleider heeft mij uitleg gegeven over het verwerken en analyseren van de data in het programma SPSS. Het resultaat van de begeleiding was dat ik een gedegen en kloppend onderzoeksvoorstel in kon dienen, een goed verzorgde enquête kon rond sturen aan mijn doelgroep en dat ik mijn onderzoek ook op statistisch gebied met goed gevolg kon afronden (cijfer 8). Tevens ben ik door het geduld en de begrijpelijke uitleg, van mijn begeleider iets meer gaan begrijpen van statistische analyses. Afstudeerbegeleider geeft goede professionele begeleiding, waarbij veel aandacht was voor vraag en het niveau van de klant. Er was een goede balans tussen eigen inbreng en de geboden begeleiding. Ik heb er veel van opgestoken want over elke vraag moest ik eerst zelf nadenken. Ik vond het heel prettig om mijn begeleider als back-up te hebben tijdens de uitvoering van het onderzoek en ik mocht hem altijd benaderen voor vragen.

begeleider:Peter
hbo Toegepaste Pscychologie