Je ontvangt de vrijdag nadat het (eerste) consult heeft plaatsgevonden een factuur per mail. Binnen 7 dagen na factuurdatum dien je het bedrag over te maken op rekeningnummer 14.55.91.921 t.n.v. Afstudeerbegeleider.nl en o.v.v. het factuurnummer.