al meer dan 7 jaar

één op één statistiek- en SPSS begeleiding

5000+ studenten

ondersteund bij (af)studeren

97,8%

slagingspercentage van onze studenten

Bij uitzondering en in overleg kan een betalingsregeling getroffen worden. Deze dient schriftelijk te worden vastgelegd.